สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ฯ แจ้งข่าว พัฒนาระบบบริการสาธารสุข ทางรายการ NBT วันนี้


 สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ฯ แจ้งข่าว พัฒนาระบบบริการสาธารสุข ทางรายการ NBT วันนี้

 

      นายแพทย์ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับเชิญร่วมรายการ “NBT วันนี้” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 สุราษฎร์ธานี โดยมีนายฉัตรชัย จิตจำนอง เป็นผู้ดำเนินรายการในประเด็น พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข/กองทุนบ้านปันรัก

นายแพทย์ภูมิวิชญ์ กล่าวในรายการว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนิภาการ์เดนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 18 (13) ประจำปี 2556 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ..2545 ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้และผู้รับ ตามกฎหมายแนวทางการรับฟังความคิดเห็นจะต้องรับฟ้งข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบฯ ที่ผ่านมาได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่ครบถ้วนให้ครอบคลุมทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็น ฯ สะท้อนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การพิจารณาเพิ่มวงเงินเหมาจ่ายรายหัวในแต่ละปี การสนับสนุนเร่งรัดพัฒนาบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ การให้ความคุ้มครองผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ไตวายเรื้อรัง การเพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาท การขยายบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การยกเลิกการจำกัดการคุ้มครองการเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนด้วยการใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลักเมื่อมารับบริการ การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพง และยาในบัญชี จ (2) การให้ความสำคัญกับการจัดการโรคเรื้อรัง การเพิ่มการเข้าถึงยาจิตเวชราคาแพงและขยายความคุ้มครองผู้ป่วยจิตเวชหลัง 15 วัน

นายแพทย์ภูมิวิชญ์ กล่าวต่ออีกว่า ซึ่งตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ให้เราได้สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยออกแบบให้ประชาชนเป็นเจ้าของหลักประกันสุขภาพร่วมกัน ในที่นี้ขอกล่าวถึงทางด้านการดูแลหนึ่งในโรคค่าใช้จ่ายสูง คือ โรคมะเร็ง เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารักษา ส่วนค่ายาก็ราคาแพงมาก สิทธิหลักประกันสุขภาพดูแลผู้ป่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ต้องล้มละลายจากการรักษาพยาบาล และยังได้บริการที่มีคุณภาพ สำหรับประเทศไทย พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑ ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า ๑๐ ปี สปสช.ได้ออกแบบคลอบคุลมการรักษาให้ได้ 100% ในเขตพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนเรามีโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีที่มีศักยภาพด้านงานรังสีรักษา มีผลให้ประชาชนที่เข้ารักษามากขึ้นทำให้เกิดปัญหาเรื่องที่พักระหว่างเข้ารับการรักษา การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เห็นปัญหาที่ผลักดันให้เกิดกองทุนบ้านปันรักเพื่อสร้างที่พักให้กับญาติและผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับรังสีรักษากับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่โรงฉันเก่าวัดศานติ-ไมตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ จากพระครูภาวนาสันติคุณ เจ้าอาวาส วัดศานติไมตรีร่วมกับนักวิชาการและภาคีประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสร้างกำลังจะเสร็จและจะเปิดเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2556 นี้ ถ้าท่านผู้ใดจิตศัทธาร่วมสร้างบ้านปันรัก สามารถสามารถบริจาคผ่านบัญชี กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เลขที่บัญชี ๘๒๗--๒๙๖๙๖-๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย

 
 
กลับ