สปสช.เขต 9 นครราชสีมา แถลงข่าว “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ถามสิทธิ์ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น”


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 9 นครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ถามสิทธิ์ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่นเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ในการจัดงานครั้งนี้สื่อมวลชนหลายแขนงได้ให้ความสนใจร่วมงานแถลงข่าวกว่า 30 คน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ เคเบิ้ล หนังสือพิมพ์ภูมิภาค นักจัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อมวลชนภูมิภาค จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมี นายแพทย์ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมแถลงข่าวในครั้งนี้

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ตามที่มีนโยบาลรัฐบาลเพื่อลดความเลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคของระบบหลักประกันสุขภาพให้คนไทย ได้รับการบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ง 3 กองทุน คือ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งบูรณาการร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยประชาชนจะได้รับการรักษาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สามารถเข้ารับการรักษาใน รพ.ที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องถูกถามสิทธิ ไม่ต้องสำรองเงินล่วงหน้า พร้อมแนะนำประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์นี้ พกบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อประสบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกรพ.ที่อยู่ใกล้ได้ทันที

โดยสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจซักถามในเรื่องบูรณาการสิทธิการรักษาโรคเอดส์ เอชไอวี และโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รวมถึงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ สปสช. ด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ นพ.ศักดิ์ชัย ได้เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมงานประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเวทีเปิดกว้างให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ผู้ให้บริการ/บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อปท. และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับฟังถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง webboard ที่ http://korat.nhso.go.th หรือทาง facebook สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 .-16.30 . ในวันและเวลาดังกล่าว

 
 
กลับ