เขตราชบุรีประชาสัมพันธ์จุลสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 จำนวน 3 ฉบับ ได่แก่ ฉบับผู้ให้บริการ ฉบับผู้รับบริการและจดหมายข่าว อสม. ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค.


 

เขตราชบุรีประชาสัมพันธ์จุลสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 จำนวน 3 ฉบับ ได่แก่ ฉบับผู้ให้บริการ ฉบับผู้รับบริการและจดหมายข่าว อสม. ประจำดือน ต.ค. - ธ.ค.55

  - จาก รพ.สต.สู่ ศสม.ก้าวใหม่ ก้าวใหญ่ ก้าวเข้าไปในใจประชาชน

- เครื่อข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ

- มหกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชนสาธารณสุขเขต 4 และเขต 5

- เขต 5 หน้าเลนส์ (กิจกรรมของเขต)

 - การจัดกิจกรรมชมรมเบาหวาน รพ.สต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

- กองทุนตำบล...ก้าวอย่างไรได้ประโยชน์ที่แท้จริง

- รอบรั้วหลักประกัน (กิจกรรมเขต 5 ราชบุรี)

- ลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน อีก 2 โรคที่สำคัญ

- โรคคอตีบกลับมาระบาดอีกแล้ว ทำงัยดี?

- ศูนย์ซ่อมและการให้บริการกายอุปกรณ์คนพิการ

 จดหมายข่าว บัตรทอง

 

 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ