นายกฯยิ่งลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเหตุลอบวางระเบิดหาดใหญ่


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

จัดทำโดย  กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘

โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔  Website:  http://songkhla.nhso.go.th.

 

 


 

    เมษายน ๒๕๕๕                 

                       

นายกฯยิ่งลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเหตุลอบวางระเบิดหาดใหญ่  

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิทยา  บุรณศิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และคณะ  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุวางระเบิดโรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้เดินทางไปเยี่ยมอาการพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์      

          ในครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 12 สงขลา ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยกับคณะของนายกรัฐมนตรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาด้วย

          “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ดำเนินการประสานกับโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนในการชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบายของรัฐบาล  เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน  ตลอดจนประสานงานกรณีส่งต่อผู้ป่วยกลับหน่วยบริการระบบปกติของประชาชนทุกสิทธิ” ผอ.สปสช. เขต 12 สงขลา กล่าว

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๕๘ โทรสาร : ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔

ผู้รับผิดชอบ:   นายเจ๊ะอับดุลล่าห์  แดหวัน  ๐๘๙- ๘๗๐๐๖๗๘  E-mail : cheabdullah.d@nhso.go.th

      นางสาวสิริมนต์  ชีวะอิสระกุล  ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓  E-mail : sirimon.c@nhso.go.th.

 

 
 
กลับ