เครือข่ายสาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ ร่วมจัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพสู่ชุมชน เน้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์


เครือข่ายสาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ ร่วมจัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพสู่ชุมชน

เน้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์

 

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา    ร่วมกับ   สำนักงานสาธารณสุข 4 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชี้แจงงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพสู่ชุมชนประชาชนเขตนครชัยบุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม    โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสื่อมวลชนใน 4 จังหวัด ให้ความสนใจร่วมฟังการแถลงข่าวและตอบข้อซักถามกว่า 40 คน

                นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา   กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้เราจะเน้นเวทีวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติและภาคประชาชนมากขึ้น ใครที่สนใจในเรื่องไหนก็สามารถเลือกฟังเลือกชมได้ตามความสนใจที่ได้จัดไว้ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการและลานกิจกรรมเรื่องเล่าในห้องประชุมต่างๆ 

          ในงานเดียวกันนี้เราได้จัดให้มีการบรรยายธรรม“ธรรมะเสริมพลังชีวิต..คิดสุขในการทำงาน”  โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส และทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานในระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมมอบรางวัลเครือข่ายมิตรภาพบำบัดดีเด่น กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลดีเด่น และศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข” นพ.เรืองศิลป์ กล่าว

ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการโดยเครือข่ายสาธารณสุขนครชัยบุรินทร์กว่า 100  แห่ง โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,200 คน จาก 4 จังหวัด และลานกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบสาระบันเทิงกว่า 10 เรื่อง และที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคือเวทีเสวนา “เครือข่ายจิตอาสากับการพัฒนาสุขภาพชุมชน” โดยมี คุณสมจิตร จงจอหอ ร่วมเวทีพูดคุยกับนพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี และนพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

          ในโอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสนใจในงานปฐมเมืองเขตเมืองไร้ความแออัด ซึ่งหลังจากการมอบรางวัลต่างๆ แล้ว จะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลหัวทะเล การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ศูนย์แพทย์ชุมชนหัวทะเล และความร่วมมือระหว่างอบจ.นครราชสีมากับสปสช.ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการจังหวัดนครราชสีมา

          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีในวันที่ 15-16 ธันวาคม ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 
 
กลับ